Zeneszolgáltatás
rólam
dalok
videók
fotók
eszkozok
partnerek
referenciák
repertoár
Hasznos linkek
Nyilvános fellépések
Szerződésjuditvideó

Szerződés


Amely létrejött egyrészről .�����������mint megbízó,
másrészről ����������������� mint megbízott
között, az alulírott helyen az alábbi feltételekkel.

Megbízott elvállalja, hogy a jelen szerződés szerint a megbízó által szervezett rendezvényen
Szórakoztató-. illetve, tánczenét szolgáltat.
Megbízott a zeneszolgáltatáshoz szükséges technikai eszközöket,
berendezéseket a helyszínre szállítja, üzembe helyezi, és a kért időpontban megkezdi a zene szolgáltatását.


Rendezvény helye: �����������������.

Zeneszolgáltatás ideje:
200�.év������..hó�.nap�.h-tól
200�.év������..hó�.nap�.h-ig.

Megbízó kötelessége a zeneszolgáltatáshoz szükséges megfelelő méretű hely
(Minimum 2m x 2m) biztosítása
Megbízó felelőséggel tartozik a rendezvény időtartama alatt a megbízott hangszereiben,
felszerelésében, keletkezett mindennemű kárért, melyet a rendezvény résztvevői okoztak.
Továbbá megbízó kötelessége a rendezvény résztvevői által megbízott felé
irányuló mindennemű zaklatás és agresszió megakadályozása
Jelen szerződésből eredő esetleges vitát a felek elsődleges egyeztetés útjántisztázzák.
Jogvita estén a tiszaújvárosi bíróságot nevezik ki
Fenti szerződést elolvastuk, a benne foglaltakat tudomásul vettük, és elfogadtuk,
Magunkra nézve betartandónak tekintjük.

Kelt:����������.20�..év��������.hó���.nap

�����������.        �����������.
megbízó                                 megbízottZeneszolgáltatás díjazása

A szolgáltatás teljes díja a fellépti díjjal és az utazási, szállítási, technikai költségekkel:
�������..Ft, azaz �����������. Forint
Fenti díjból a szerződés aláírásakor FOGLALÓ -ként fizetve:
�������..Ft, azaz �����������. Forint
Megbízó tudomásul veszi, hogy a foglalón felüli összeget, a rendezvényt
követően, a zeneszolgáltatás befejezése után a helyszínen egy összegben kell kifizetnie.
Megbízó részéről történő lemondás esetén a foglaló összege a megbízottnál
marad, fordított esetben a megbízott a foglaló 200%-át köteles fizetni a megbízottnak kártérítés gyanánt.
Ha a megbízott a szerződésben foglaltak szerint megjelenik a rendezvényen, és ott derül ki, hogy a rendezvény elmarad, a megbízó köteles a helyszínen kifizetni a teljes szolgáltatási díjat.

Kelt:����������.20�..év��������.hó���.nap

�����������.        �����������.
megbízó                                 megbízott
Szerződés letöltése: Szerződés

Elérhetőség:

Telefon: 49/ 342-153
20/ 393-6160
E-mail - attilasound@freemail.hu